معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا پیرستانی

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   پیرستانی

پست الکترونیکی : mrpirestani@azad.ac.ir , mr_pirestani@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدرضا پیرستانی
محمدرضا پیرستانی

مرتبه علمی :
    استادیار
^